Professionals

"Iemand die er altijd voor hen is, dat hebben deze kinderen nodig."

Wij denken dat onze kracht ligt in het kleinschalige waarin persoonlijke aandacht, betrokkenheid, veiligheid, contact, rust, regelmaat en structuur het meest tot zijn recht komt. Bij ons kunnen jongeren gebruik maken van deze zaken en bieden wij hun de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Een ieder begeleiden op zijn eigen tempo, niveau en vaardigheden, dat werpt op termijn vruchten af, dat is onze eigen ervaring de afgelopen jaren.

Begeleiding en ontwikkeling van kinderen

Het voor je zelf opkomen, je stem laten gelden, het respect hebben naar elkaar toe, je mening laten horen maar ook waar deze telt. Eenieder in zijn waarde laten, dit zijn de dingen die wij de kinderen graag willen meegeven en uiteraard in opvoeden. De kinderen krijgen bij ons de ruimte en tijd om hun eigen talenten te ontwikkelen. Wij volgen opleidingen en trainingen om onze kennis te vergroten en te specialiseren. Het voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria is uiteraard vanzelf sprekend, middels Improve360 wordt hier continu aan gewerkt.

Wonen met professionele begeleiding

Gezinshuis met pedagogische medewerkers

Wij werken samen als één team met pedagogische medewerkers en professionals in de jeugdzorg. De samenstelling van ons team wordt op deze site verder toegelicht. Ons gezinshuis kenmerkt zich doordat wij gebruik maken van de alledaagse dingen zoals, school, hobby’s, spelletjes, uitstapjes en vakanties, kortom het creëren van een veilige en huiselijke sfeer. De kinderen staan bij ons op de eerste plaats dit laten wij ze ook goed merken, dat er grenzen zijn maken wij ze uiteraard ook duidelijk. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wij kunnen de komende jaren wel ons steentje bijdragen. Dit in de vorm van het opvangen, opvoeden en begeleiden van kinderen die het keihard nodig hebben. Dat is wat wij willen, wat wij doen, waar wij naar streven en dat doen wij allemaal in ons eigen Gezinshuis Ôs Heukske.

Aan kwaliteit werken we samen met

Basic Trust i.d.p.v. Marian Sijben

Ik ben 30 jaar werkzaam geweest op verschillende plekken in de jeugdzorg en in de ggz en heb enkele jaren geleden de keuze gemaakt om volledig in mijn eigen praktijk te gaan werken. Steeds was en ben ik geboeid door wat mensen drijft om te veranderen; door de enorme kracht die mensen hebben om door te gaan als er zich moeilijkheden in het leven voordoen.  De onvoorwaardelijkheid waarmee kinderen blijven geven en investeren in hun ouders. Mooi als ik een stukje mee mag lopen op het pad en kan helpen om verbindingen te leggen. Ik heb zelf aan de lijve ondervonden hoe inzicht in mijn eigen familietradities en -relaties heeft geholpen om  te kiezen voor wat ik echt wil en daarbij toch verbonden te blijven met de belangrijkste mensen om me heen.

De laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in methodieken die zich richten op hechtingsbehoeftes van mensen in relaties en op herstel wanneer het vertrouwen gekwetst is. De Basic Trust methode vormt daar een belangrijk fundament voor. Daarnaast ben ik geschoold in Emotional Focused Therapy, Attachement Based Family therapy, Attachtment Focused Family Therapie.

Ik ben geregistreerd lid van de beroepsvereniging NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Via het NVPA ben ik ingeschreven in het RBCZ-register als registertherapeut BCZ . Daarnaast ben ik lid van de VCW (vereniging voor contextueel werkers) en geregistreerd als contextueel hulpverlener. Ook ben ik bij het SKJ (Stichting kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerd als jeugd- en gezin professional. Ik ben ingeschreven bij het CBRKO als trainer.

Meer info: basictrust.com

SKJ

De HBO opgeleide medewerkers van gezinshuis Ôs Heukske zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Jeugd, het SKJ. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Improve 360

IMPROVE 360- zorgen en begeleiding conform ISO9001
Kwaliteit behalen en behouden op niveau.

Improve360 staat voor kwaliteit van leven voor alle betrokkenen. Om hierin een bijdrage te leveren heeft Improve360 een kwaliteitsprogramma ontwikkeld. Dit helpt mensen om te (her)ontdekken wat er echt toe doet en het vooral ook een beetje leuk te hebben met elkaar.

Hoe werkt het kwaliteitsprogramma

1. Creëren van een gezamenlijk "nieuw"; vertrekpunt
Het 360Speelveld stelt de juiste vragen, passend bij de aard en doel van de organisatie; in dit geval een gezinshuis. Waar staat het gezinshuis nu; wat zijn de uitgangspunten, wat vinden gezinshuisouders belangrijk, wat is het beoogde doel en welke eisen worden er gesteld aan een gezinshuis. Zo wordt het startpunt vastgesteld. Het 360Speelveld helpt om dit in logische samenhang en verbinding en in de juiste ordening te brengen en houden met elkaar.

2. Stevig fundament door de "Basis op Orde" te hebben
Het vertrekpunt is glashelder. Om veilig onderweg te gaan met elkaar, zijn er een aantal onmisbare randvoorwaarden nodig. Een basis om op terug te vallen. Het 360Speelveld helpt om de randvoorwaarden die nodig zijn in beeld te krijgen en geborgd te houden.

3. Continu leren en ontwikkelen
Onderweg met elkaar vanuit een stevig fundament. Het 360Speelveld nodigt voortdurend uit om daadwerkelijk waar te nemen wat er gebeurt. Of dit nog steeds klopt met de uitgangspunten die jullie hadden bij vertrek. Iedereen die betrokken is; op het speelveld staat van het gezinshuis of van de jeugdige, doet mee en levert een bijdrage, passend bij de eigen rol. Leren van en met elkaar. Erbij horen en meedoen en om kunnen gaan met dat wat op het pad komt, daarmee staat of valt de beleving van kwaliteit van leven.

Keurmerk

Het kwaliteitsprogramma leidt op een natuurlijke manier tot borging van continu leren en verbeteren. Waarbij het behalen van het keurmerk Improve360 een logisch gevolg is van het kwaliteitsprogramma. Het Keurmerk is onafhankelijk getoetst op basis van ISO 9001 voor de zorg.

Meer info: improve360.nl

Praktijk De Vlinder

Praktijk De Vlinder is een kleine praktijk gevestigd in Midden- en Zuid Limburg waar je terecht kunt voor diagnostiek en behandeling van gedrags- en sociaal emotionele problematiek voortkomend uit hechtings- en/of trauma gerelateerde problematiek. 
De band tussen ouders en kinderen is meestal hecht en onvoorwaardelijk. Na verlies, trauma of angst is dat echter niet altijd vanzelfsprekend.

Therapeut Veronique Erkens-Waucomont, getrouwd en moeder van twee kinderen is na haar opleiding Gezondheidswetenschappen en Psychologie op diverse plekken werkzaam geweest. Daarbij heeft ze zowel binnen de volwassen GGZ als de GGZ voor kinderen en jongeren gewerkt, binnen grote GGZ instellingen en binnen de afdeling Medische psychologie in het ziekenhuis. In de loop der jaren heeft zij diverse (post)doctorale opleidingen en scholingen gevolgd. Inmiddels is zij BIG geregistreerd Klinisch psycholoog en psychotherapeut , beiden gespecialiseerd in Kind & Jeugd.

Bij Praktijk De Vlinder wordt gewerkt volgens het Basic Trust principe dat erg aansluit bij Gezinshuis Ôs Heukske.

Meer info: praktijkvlinder.com

Stichting Kidzbase

KidzBase geeft door middel van kleinschalige projecten kleur aan het leven van kinderen en geeft ze het gevoel dat ze speciaal zijn. Onze projecten zijn gericht op:

het vergroten van de zelfredzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van zwemlessen, het verzorgen van fietsen en het organiseren van kookworkshops.
het verbeteren van het welzijn, bijvoorbeeld door kleding, toiletartikelen en kappersbezoeken te regelen.
het creëren van fijne herinneringen, bijvoorbeeld door workshops, een Off Road Dag en een cadeau met Sinterklaas.
vervoer aanvragen
 KidzBase levert maatwerk en speelt in op de behoefte van het kind. We geven geen geld, maar leveren daadwerkelijk een product of dienst. Zo weten we zeker dat het geld ook besteed wordt aan datgene wat het kind nodig heeft.

Meer info: kidzbase.com

AKJ - Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Het AKJ is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van ons krijgen. Wij zijn onafhankelijk. We zijn zelfstandig. En we hebben geen verbinding met jeugdhulporganisaties, de Raad voor Kinderbescherming, pleegzorgorganisaties of jeugd- en wijkteams.

Meer info: akj.nl