Wat is een gezinshuis nu eigenlijk?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening. In een gezinshuis woont een aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de gezinshuisouders.
De gezinshuisouders vormen meestal een echtpaar en proberen zoveel mogelijk de sfeer van een gezinssituatie te creëren. De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders kunnen de jeugdigen de hulp geven die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Het gezin woont in een accommodatie van een zorgaanbieder of in het huis van de gezinshuisouders. In ons geval is dat een woonboerderij aan de rand van het Brabantse dorp Boerdonk / Erp .

Gezinshuis Ôs heukske Heel, Limburg

In 90% van de gezinssamenstelling van de gezinshuisouders in wonen gezinshuisouders samen met zijn/haar partner. Bij 60% van de gezinshuizen wonen er ook eigen kinderen in het huis, in ons geval is dit onze zoon Mike. In een gezinshuis is gemiddeld plek voor 3 tot 6 opgenomen kinderen. Bij 29% van de gezinshuizen komt het voor dat broers en zussen uit hetzelfde gezin zijn opgenomen. In ons gezinshuis is dit inderdaad ook 4 van de 6 kinderen zijn broer en zus. De gemiddelde leeftijd van een gezinshuisouder is ca. 50 jaar.
De leeftijden variëren tussen de 29 en 65 jaar, hiervan is 15% is onder de 40 jaar en de overige 85% is ouder dan 40.